Peker GYO

Pay Geri Alım Programı

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak,

  1. Şirketimizin Borsa’da işlem görmekte olan paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla;
    Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve Seri II‐22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği gereğince aşağıda detayları belirtilen Pay Geri Alım Program ve işlemlerinin yapılmasına,
  1. Geri alım programının unsurları;
  • Geri Alım Amacı: Şirket paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek,
  • Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre : 1 yıl,
  • Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı: Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 3,73’üne temsil eden azami 25.000.000 TL nominal değere sahip pay,
  1. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması halinde 1 yıllık süreyi beklemeden geri alım programının sonlandırılmasına,
  2. Geri alınan payların tekrar satışı ile ilgili esaslarının şimdiden belirlenmemesine,
  3. Geri alım için azami 506.000.000TL’nın ayrılmasına ve bu tutarın şirketin nakit ve nakit benzeri aktiflerinden karşılanmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

PEKER GYO

Detaylı bilgi için bize ulaşın.

Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No:8
Bomonti Business Center Şişli İstanbul

+90 212 444 32 64

info@pekergyo.com

Bilgi Talep Formu