ARAMA ALANI

Özel Durum Açıklamaları

1 12.02.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659543
2 12.02.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659544
3 19.02.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660738
4 23.02.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662201
5 2.03.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665574
6 5.03.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665843
7 6.03.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666274
8 7.03.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666828
9 7.03.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666852
10 7.03.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666853
11 7.03.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666854
12 8.03.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667165
13 9.03.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667564
14 19.03.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669355
15 21.03.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669737
16 29.03.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671561
17 10.04.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675729
18 9.05.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682607
19 9.05.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682606
20 9.05.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682605
21 9.05.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682604
22 18.05.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684612
23 23.05.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685224
24 29.05.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685996
25 1.06.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686674
26 4.06.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686924
27 11.06.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688564
28 13.07.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696000
29 19.07.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696713
30 1.08.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699760
31 6.08.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700870
32 7.08.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701253
33 16.08.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704436
34 16.08.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704439
35 16.08.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704438
36 31.08.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705874
37 13.09.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/707887
38 18.09.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/708460
39 20.09.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/708852
40 23.09.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/709024
41 27.09.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/709621
42 1.10.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710178
43 7.10.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712144
44 9.10.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712900
45 23.10.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715175
46 1.11.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717059
47 7.11.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718395
48 7.11.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718394
49 7.11.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718393
50 13.11.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719716
51 15.11.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720250
52 22.11.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721404
53 5.12.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/723143
54 20.12.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/725744
55 28.12.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/727216
56 28.12.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/727214
57 28.12.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/727212
58 28.12.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/727211
59 28.12.2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/727220

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Basın Açıklaması – 04.06.2020

Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği görülmektedir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca, "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler" ile "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan" kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Kurulumuzca yapılan incelemelerde;

  • Sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde paya oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları payları satarak menfaat temin etme amacını taşıdığı,
  • Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin “al” yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları sattıkları,
  • Böylelikle, gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülmekte olup, bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Bu çerçevede;

  • Paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği,
  • Sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiren şahısların, aslında kendi pay satışlarına veya alışlarına talep/arz oluşturma çabasında olabileceği,
  • Söz konusu gruplara dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği,
  • Piyasa koşullarını değerlendirerek yatırımlarını yönlendirme konusunda yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan yatırımcıların, Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda yetki belgesi almış kuruluşlarla sözleşme yaparak, yatırım kararlarını profesyonel kişilerin yardımıyla almalarında fayda görüldüğü

hususlarının da yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.